İZMİR MENDERES İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2017 – 2018 eğitim öğretim yılı öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel YILDIZ başkanlığında kaymakamlık konferans salonunda ilçemizdeki resmi ve özel okul müdürlerine yönelik “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yıldız, toplantının amacının yeni eğitim öğretime az bir süre kala yapılan çalışmaları değerlendirmek olduğunu söyledi.   “Bir, beş ve dokuzuncu sınıfların müfredatı yenilendi”   İlçe Milli Eğitim Müdürü SayınYüsel YILDIZ Milli Eğitim Bakanlığının 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı öncesinde müfredat değişikliğine gittiğini belirterek Bakanlığın yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde bir, beş ve dokuzuncu sınıfların müfredatının yenilendiğini belirtti. Yıldız  , “Müfredatın yenileme sürecinde hemen hemen bütün illerdeki öğretmenlerimiz konuyla ilgili çalışmalara katıldı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni müfredat içeriğine sahip kitaplarımız okullarımıza dağıtılacak” dedi.   “Müfredatı uygulayacak olan öğretmenlerdir”   Yenilenen müfredatın amaçlarından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüsel YILDIZ yeni müfredatın uygulanması açısından öğretmenlere ve yöneticilere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Yıldız  , “Siz ne kadar iyi bir müfredat yazarsanız yazın bu müfredatı uygulayacak olan öğretmenlerimizdir. Bu müfredatı uygulatacak olan da sizler yani eğitim liderlerimizdir. Türkiye’de önemli bir değişiklik yapılıyor. Bizim istediğimiz bu değişikliğe eğitim camiasının, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin sahip çıkmasıdır. Öncelikli olarak eğitim liderlerimiz yenilenen müfredatı öğretmelerine anlatacaklar. Öğretmenlerimizde velilerimize paylaşacak” diye konuştu.   Müfredatın yenilenme gerekçelerini anlatarak konuşmasına devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel Yıldız, “Pratik bilgilerin hayata geçirilmesi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, güncel niteliklerin kazandırılması ve değerlerimizin müfredata girmesi arzu edilmiştir. Öğrencilerimize kazandırılacak bu niteliklere uygun içerikler istikametinde bir güncelleme yapıldı” ifadelerini kullandı.   “Türkiye’nin geleceğini eğitim belirleyecek"   İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel YILDIZ Türkiye’nin yenilenen süreçle birlikte değiştiğinin altını çizerek değişimle birlikte öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerinin olduğunu da hatırlatan Yıldız bu hedefleri gerçekleştirirken ana omurgayı eğitim camiasının oluşturduğunu ifade etti   İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel YILDIZ öğretmenlerin toplumun şekillenmesinde çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek Türkiye’de öğrencilere artık değerler eğitimi ekseninde eğitim verileceğini söyledi.   İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüsel YILDIZ, gerçekleştirdiği toplantıda sunum eşliğinde “Müfredat Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları” üzerine ana başlıklarla ilgili konular hakkında “Müfredat neden yenilendi? Yenilenen müfredatlarda ne yapıldı? Yapılan çalışmalarda odaklar, Müfredatlar nasıl yenilendi? Çalışmalar sonucunda hangi müfredatlar yenilendi? Derslerden örneklerle öne çıkan yenilikler nelerdir? 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında süreç nasıl devam edecek? 2018-2019’da yeni programlara geçebilmek için yapılması gereken hazırlıklar nelerdir? Müfredat neden Yenilendi ve yenileme gerekçeleri. Pratik bilgi; ”Hayata dair ve hayat için; işlevsel, pratik ve değerlerimizle paralel ve onları kapsayan bilgi ve beceriler kazandırmak. ” Beceri ve Yenilikler; “Ulusal ve uluslararası belgelerde tanımlanmış yeterlilikleri kazandırmak. PISA ve TIMMS gibi uluslararası değerlendirme sınavlarında çocuklarımızın eksiklerini giderip desteklemek. ” Güncel niteliktir; “Sosyokültürel hayat ile bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmelerin gerekli kıldığı vasıfları kazandırarak millî ve uluslararası düzeylerde varlık gösterebilen donanımlı bireyler yetiştirmek, ” Değerlerimiz; “İnsanımızın ve insanlığın ortak değerlerini kazandırmak ve benimsetmek, ” Yenilenen Müfredatlarda ne yapıldı? Yapılan çalışmalarda odaklar. Sadeleştirme; “Müfredatlar fazlalıkları sadeleştirme, yoğunlukları ise seyreltme suretiyle hafifletildi. Özün tam olarak kazandırılması hedeflendi.” Ahenk ve bütünlük kurma; “Temel değer, bilgi, beceri, yeterlilik, yetkinlik, tutum ve davranışlar birbirleriyle uyumlu bir bütünlüğe kavuşturuldu.  Ayrı ayrı olmaktan ziyade ahenkli bir bütünlüğe ulaşmak hedeflendi.” Yerli ve Milli değerleri katma; “Değerlerimize uygun olmayan unsurlar ayıklandı, müfredatlar ile değerlerimiz arasında bağ oluşturuldu.” Güncellik sağlama; “Güncel, yeni ve canlı evsaf dokusu belirlendi. Çocuklarımıza kazandırılacak bu niteliklere uygun içerikler istikametinde bir güncelleme hedeflendi.” Müfredatlar nasıl yenilendi? Çalışma süreci… Komisyon çalışmaları; “Öğretmen ve akademisyen uzmanlardan oluşan komisyonlar kuruldu. İlmî müzakereler, toplantılar ve çalıştaylarla «taslak müfredatlar» oluşturuldu.” Kamuoyu tartışmaları; “Taslak müfredatlar «mufredat.meb.gov.tr» adresinde 27 gün süreyle askıya çıkarıldı, tartışmaya açıldı, kamu kurumlarının ve STK’ların görüş bildirmeleri istendi.” TTKB Çalışmaları; “Gelen görüşler çerçevesinde son hâli verilen taslak müfredatlar,  TTKB’de görevli uzmanlarca çalışıldı, Kurul onayına sunuldu.” Bakan onayı; “Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen programlar,  arza sunuldu ve onaylandı.” Müfredatların yenilenme sürecinde; 1.738 kişi program geliştirmeye, 184.192 kişi askı sürecinde destek verdi. Yapılan toplantılara 7.742 öğretmen ve akademisyen ve öğretmen katıldı. Temel eğitimde geliştirilen ölçekler ve anket formları aracılığıyla sahadan veri toplandı. Alan araştırmalarında 80.341 öğretmen, 15.608 eğitim yöneticisi, 50.973 veliye erişildi. 72 program geliştirme toplantısı, 18 tanıtım ve tartışma toplantısı, 15 formatör eğitimi toplantısı, 15 öğretmen eğitimi çalışma toplantısı yapıldı. Hükûmet programları başta olmak üzere, farklı kurum ve kişilerce üretilen 350 adet doküman ve rapor incelendi. Çalışmalar sürecinde hangi müfredatlar yenilendi? Lise müfredatlarından toplam 24 dersin programı güncellenerek değiştirildi. İmam hatip ortaokulu ve lisesi müfredatından 10 ayrı dersin programı güncellenerek değiştirildi. İlkokul ve ortaokul müfredatlarından 17’si güncellenerek değiştirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında 9 yeterlilik ve beceri ile 10 kök değer ve bunların alt/ilişkili değerleri bütün programlara yedirilmek suretiyle zımni müfredat oluşturuldu. Derslerden örneklerle öne çıkan yenilikler nelerdir? Felsefe ve yaklaşımda değişiklikler yapıldı. Değerler çerçevesinde, bir yaklaşım esas alındı. Öğrencilere başka alanlara aktarılabilir ortak ve çekirdek yeterlilikleri ve becerileri kazandırmak bütün programlar için odak oldu. Anadil, yabancı dil, teknoloji okuryazarlığı vb. yansıma ve görünme alanları programlarda dersin adına ve alanına bakılmaksızın (ve fakat dersle/alanla da irtibatlı ve bütünleşik olarak) yerleştirildi. Tarih ve coğrafya dersleri başta olmak üzere sosyal bilimler disiplinlerinde Avrupa merkezli/müstağrip bakış açısının dışına çıkıldı. Bu bağlamda her coğrafyadan insanların bilime katkıları vurgulandı, farklı medeniyet havzalarının ve bazı öncü isimlerin hafızalara yer etmesi hedeflendi. Müzik dersinde klasiğinden halk müziğine bütün renkleriyle Türk müziği eksene alındı; Âşık Veysel, Dede Efendi, Farabi, Itrî, Neşet Ertaş, Yunus Emre, Aşık Murat Çobanoğlu gibi kalıcı değerlerimize vurgu yapıldı. Atatürkçülük eksenli konular yeniden dizayn edildi. Millî mücadelenin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün hayatına, tam bağımsızlık mücadelesi olan millî mücadelenin milletimizde oluşturduğu ufka öğretim programlarımızda açık ve net bir şekilde yer verilmiştir.  Millî mücadelenin ve tam bağımsızlığın önemi programlarımızda konu vesilesiyle her fırsatta vurgulandı. Bütün programlar için belirlenen kök değer çerçevesinde/listesinde vatanseverlik ve dürüstlük değerleri benimsendi. Öğretim programlarımızın temelinde olan bilimsellik, çağdaşlık, akılcılık, ilerlemecilik, millîlik… vb. nitelikler, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren Atatürk’ün eğitim konusunda gösterdiği amaçlardır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında süreç nasıl devam edecek? Yapılan hazırlıklar nelerdir.  1, 5, 9. sınıflar ders kitapları ve öğretmen destek materyalleri hazırlanıyor. Yeni üretilecek ders araçları için standartlar oluşturuldu, eğitimler tasarlandı. Ders araçları inceleme onay sürecine değerlerimiz açısından inceleme boyutu eklendi. Yeni müfredat kapsamında, bütün illerimizde öğretmen eğitimleri yapılmaya başlandı. Eylül ayı itibarıyla tüm öğretmenlere ulaşmak hedeflendi.  2017-2018 eğitim öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulama başlanacak.Kasım 2017 sonuna kadar uygulama izlenecek, Aralık 2017’de değerlendirme çalışması yapılacak.2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm okul türlerinde ve seviyelerinde yeni programların uygulamaya geçilmesi için çalışmalar tamamlanacak. 2018-2019’da yeni programlara geçebilmek için yapılması gereken hazırlıklar ise şunlardır; “Program izleme, değerlendirme ve revizyon çalışmaları. Eğitim araçları ve ders kitapları hazırlama çalışmaları. Formatör yetiştirme ve öğretmen eğitimi çalışmaları. Veli bilgilendirme ve eğitimi çalışmaları. Öğrenci telafi ve oryantasyon eğitimi çalışmaları. Kademeler arası geçiş ve sınav sistemi çalışmaları” diye konuştu   “EBA birçok konuda ihtiyacı karşılayacak dev bir bilgi kaynağıdır”   Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ve kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağının kullanımı konusunda yöneticilere bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel YILDIZ EBA’nın öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platform olduğunu dile getirdi.  Yıldız  , “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) birçok konuda ihtiyacı karşılayacak dev bir bilgi kaynağıdır. EBA’nın kullanımını okul yöneticileri sağlayacaktır. EBA kullanımını aktif olarak takip edelim” diyerek konuşmasına son verdi.     İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüsel YILDIZ toplantıya katılan okul ve kurum yöneticilerine teşekkür ederek toplantı sona erdi.
 “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmaları” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

25-08-201725-08-201725-08-201725-08-201725-08-201725-08-2017

Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No 115/1 Kat 3 35470 Menderes / İZMİR - 0 232 782 14 77 - 0 232 782 25 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.