İZMİR MENDERES İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1000 MESLEK LİSESİ SANATSAL ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR

1000 MESLEK LİSESİ SANATSAL ETKİNLİKLERDE BULUŞUYOR

Proje Adı       : "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"

Etkinlik Adı   : "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor"

 Etkinliğin Konusu:

 "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri tarafından, öğretmenleri rehberliğindesanatsal bilgi ve deneyim aktarılması boyutunda yapılacak iki aylık çevrim içi (online) etkinlik çalışmasıyla sanatsal üretim yapacak hale getirilmeleri, ortaya çıkacak ürünlerin online platformlarda sergilenmesi, derecelendirilmesi ve ödüllendirilmesi.

Etkinliğin Amacı:

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri önderliğindegerçekleşecek sanatsal etkinliklerle "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okullardaki öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini ve sosyal etkileşimlerini sağlamak.

 

Etkinliğin Kapsamı:

 ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sanata eğilimli öğrencileri, Güzel Sanatlar Liselerinin resim/müzik bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ile bu okullardaki öğretmenleri kapsamaktadır.

 

Yasal Dayanak:

 

a. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

c. Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

d. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği,

e. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

f.  06.07.2019 tarih ve 30823 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve  İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi,

g.Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi,

h.Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Hedefler:

 

Bu sosyal etkinlikler ile öğrencilerin;

·  Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

·   Akademik ve sosyal başarılarının artırılması,

·   Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerlerinin geliştirilmesi,

·   Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güven duygusunun geliştirilmesi,

·   Sosyal ve kültürel alanda okullarını temsil etme bilinci kazanmaları,

·   Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

·   Zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi suretiyle zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi,        

·  Şiddeteeğilimli davranışların kontrol altına alınmasının sağlanması,

·  Okula olan ilgilerinin artırılmasını sağlamak yoluyla devamsızlıklarının azaltılması,

·  Kendi yetenek alanlarını keşfetmeleri, bu yeteneklerinin hobi olmaktan öte yaşamlarının bir parçası olmasının sağlanması,

·   Sanatsal alanlarda edindikleri yeni kazanımların mesleki alanlarına yansıtılması,hedeflenmektedir.

 

 

 

SanatsalEtkinliklerin Uygulanmasında Dikkat Edilecekler:

 

·         Yapılacak sosyal etkinlikler Güzel Sanatlar Lisesi bulunan illerde "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındaki okullar için düzenlenecektir.

·         "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındaki öğrenciler, kendi bölgelerindeki Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilerinin kendi sanatsal bilgi ve deneyimlerini öğretmen rehberliğinde aktaracakları iki aylık çevrim içi (online) etkinlik kurslarıyla, resim yada müzik ses icrası (Türk müziği, halk müziği ve batı müziği) alanlarında çalışmalar yapacak ve bireysel anlamda sanatsal üretim yapacak hale getirileceklerdir.

·         Güzel Sanatlar Liseleri ve "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların öğrencileri arasından gönüllülük esasıyla belirlenecek olanlarteşvik edilecek ve bu sosyal etkinliğe katılacaklardır.

·         15 Şubat ? 01 Mart 2021 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Liselerinde ve "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere yapılacak duyuruyla sanata eğilimli ve çalışmaya katılmaya gönüllü olanlar belirlenecek, iki branştan (resim-müzik ses icrası) birini seçmeleri sağlanacak ve isim listeleri oluşturulacaktır.

·         "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındaki okullarda etkinliğe katılacak öğrencilerin ve gönüllü sanat rehberliği yapacak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin toplam sayıları belirlendikten sonra, sanat eğitimini alacak öğrenciler her sanat rehberi öğrencinin liderlik edeceği çalışma grubuna eşit olarak dağıtılacak, böylece çevrim içi (online) çalışma grupları oluşturulacaktır.

·         Çalışma gruplarında,etkinlik boyunca, tüm çevrim içi toplantılarda, gözlemci veya rehber olmak üzere,her yirmi öğrenciye bir öğretmen görevlendirilecek olup isimleri belirlenecektir.

·         Etkinlikler haftada iki kez birer saat süre ile yapılacaktır.

·         Güzel Sanatlar Liseleriöğrencileri tarafından, gözlemci öğretmenler eşliğinde,"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okullarınöğrencilerine01 Mart ? 31 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak haftada iki kez, birer saat olmak üzere resim veya müzik ses icrası üzerine eğitim verilecektir.

·         İki ay sürecek etkinliğin haftada iki gün birer saat gerçekleştirilecek çalışmalarının gün ve saatleri her okul tarafından kendi tasarruflarına göre belirlenecektir.

·         İki ay sürecek olan çevrim içi (online) sanat eğitimine katılacak öğrencilerin, seçtikleri branşta (resim veya müzik ses icrası) temel bilgileri aldıktan sonra, birer eser ortaya çıkarmaları teşvik edilecektir.

·         Yapılacak tüm resim etkinliklerinin konusu serbesttir.

·         Müzik ses icrası etkinlikleri konuları ise Türk Müziği, Halk Müziği veya Batı Müziği dallarının herhangi birinden seçilebilecektir. Çalışmalarda seslendirmek üzere seçilecek eserlerin listesini, etkinlikte yer alacak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin danışmanlığında belirleyecek ve çalışmalara katılan öğrencilerin bu listeden eser seçmelerini sağlayacaktır.

·         Resim başlığı altında plastik sanatlar eğitimi (heykel, seramik, vs.) verilecek çalışma grupları için teknik ve malzeme serbesttir.

·         Çalışmaların bitiminde yarışmaya katılmak üzere öğrencilerin hazırlayacakları müzik ses icrası videosunun süresi 5 (beş) dakikayı geçmemelidir.

·         Belirlenen öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde çevrim içi (online) ortamda buluşacaklardır. Çalışma ve etkinlikler çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

·         Her katılımcı, şartnamede bulunan EK-3'ü eksiksiz olarak doldurmalıdır. EK-3'deki Taahhütname gereği oluşturulan eserlerle ilgili tüm yasal sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı'nda olacaktır.

·         Etkinliğin sonunda öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan resim eserlerinin orijinalleri, heykel, seramik, vs. eserlerin fotoğrafları ve müzik eserlerinin yer aldığı videolar, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturacağı İl MEM Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecek, her iki alanda ( resim ve müzik ses icrası)il bazında birinci olan eserler Milli Eğitim Bakanlığı'na (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

·         Gönderilecek tüm eserler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ait "Mesleğim Hayatım" youtube sayfasında yayınlanacaktır.

·         Her iki alanda il birincisi olan eserlerMayıs ayında  (https://mtegm.meb.gov.tr/)adresinden duyurulacaktır.

·         Sergi ve ödül töreni Mayıs ayında yapılacaktır.

·         Her il Milli Eğitim Müdürlüğü "İl MEM Etkinlik Düzenleme Kurulu" tarafındanMayıs ayı içerisinde çevrim içi (online) sergi düzenlenecek ve bu sergi resmi internet sayfalarında yayınlanacaktır.

·         Birinci olan eserlerin ödülleri Bakanlık tarafından gönderilecek olup İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili öğrencilere teslim edilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrenciler, dereceye giren öğrencilerle, onların rehberliğini gerçekleştiren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Okul Müdürlükleri resmi internet sayfalarında duyurulacaktır.

 

 

Etkinlik Ödülleri:

 

Etkinlik kapsamında oluşturulacak İl MEM Seçici Kurullarıtarafından seçilen eser sahibi öğrencilere verilecek ödüller;

 

 

·         Her iki alanda il birincilerine:

 

Ø  Resim alanı il birincilerine     : Diz üstü bilgisayar (Laptop)

                                                                                                

Ø  Müzik ses icrası alanı il birincilerine: Dizüstü bilgisayar (Laptop)

 

 

·         Katılım ve Teşekkür Belgesi : (Etkinliklere çevrim içi çalışmalarda rehberlik etmiş ve onların ürün veya eser ortaya çıkartmalarını sağlamış Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile her iki alanda illerinde ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından"Katılım ve Teşekkür Belgesi" düzenlenecektir.)

 

 

Etkinliğin Tarihi ve Yeri:

 

ü  İl/İlçe ve Okul Müdürlüklerinde etkinlik planlaması 16 Şubat 2021 ? 01 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ü  Etkinlikler 1 Mart 2021 ? 30 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

ü  Resim eserleri ve müzik videoları 3 Mayıs 2021 ? 7Mayıs 2021 tarihleri arasında illerde değerlendirilecektir.

ü  İllerde her iki alanda ilk üçe giren eserlerin öğrenci isim listeleri (okul-sınıf bilgisiyle) 10 Mayıs 2021 ? 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

ü  17Mayıs 2021 ? 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında birinciler ve ilk üçe gireneserler seçilecek, aynı dönemde etkinliğe katılan tüm eserler İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi internet sayfaları ile Mesleğim Hayatım youtube sayfasında yayınlanmaya başlayacaktır.

ü  Resim ve müzik ses icrası alanlarında her il birincisi seçilen eserler 24 Mayıs 2021 tarihinde https://mtegm.meb.gov.tradresinde de yayınlanacaktır.

ü  Ödül töreni ve ödül ile belge teslimi İl Milli Eğitim Müdürlüklerince organize edilecektir.

ü   Etkinlikler bu esaslarda bulunan hükümler çerçevesinde ve etkinlik takvimi doğrultusunda uygulanacaktır.

Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No 115/1 Kat 3 35470 Menderes / İZMİR - 0 232 782 14 77 - 0 232 782 25 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.